Kortrijkzanen zijn tevreden over netheid en algemene dienstverlening

Kortrijk is een aangename en leefbare stad blijkt uit de stadsmonitor, een driejaarlijkse bevraging georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. De bevraagde Kortrijkzanen gaven in 2023 hun mening over verschillende beleidsdomeinen.

Een paar voorbeelden: 78% is tevreden over de netheid in het centrum.

De netheid van de voetpaden en straten kan wel beter daarvoor krijgen we een score van 64%.

Van de bevraagden is 80% tevreden over hun eigen buurt en 77% over de stad in het algemeen.

We zetten de afgelopen jaren sterk in op digitale dienstverlening, dit werpt zijn vruchten af, de tevredenheidsscore bedraagt 72%.

Onze communicatie over o.a. activiteiten wordt gesmaakt en krijgt een topscore van 84%.

Algemeen scoren we voor bovenstaande beleidsdomeinen beter dan het gemiddelde van alle centrumsteden. Maar er blijft altijd werk aan de winkel.