Privacybeleid

Inleiding

Burgemeester-ruth.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Belgische Privacywet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Burgemeester-ruth.be kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van burgemeester-ruth.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan burgemeester-ruth.be verstrekt. De volgende gegevens kunnen we verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Burgemeester-ruth.be verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan burgemeester-ruth.be uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of om u te informeren over de activiteiten van Ruth Vandenberghe.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Burgemeester-ruth.be bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Burgemeester-ruth.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van burgemeester-ruth.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burgemeester-ruth.be. Één van onze medewerkers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Burgemeester-ruth.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door burgemeester-ruth.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons kabinet via info@burgemeester-ruth.be

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van onze website te waarborgen, de website te optimaliseren en om u de beste gebruikerservaring te bieden. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Burgemeester-ruth.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 9 mei 2023.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@burgemeester-ruth.be.