Nieuwe composttuin zorgt voor minder hinder op Drie Hofsteden

De stad investeerde in een nieuwe composttuin in een van de dichtstbevolkte wijken van Kortrijk. De composttuin vervangt het verouderde compostvat aan de Bildings op de Drie Hofsteden. Dit nieuwe 'open' composteringssysteem moet leiden tot minder geurhinder en vloeistoffen op het voetpad. Een compostmeester doet het beheer. Ook de omgeving kreeg een opknapbeurt.